ابزورد
 
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید/مشکل حکایتی ست که تقریر می‌کنند

 

امروز یک ریز باران بود که می بارید و چند هفته ای است هوای اردبیل مه آلود است و ابرناک و شبیه لندن شده بلاتشبیه! سردی هوا هم مزمن است و گزنده و در این ۴۳ روز رفته از سال هنوز گرمی آفتاب بهاری نه به تن آدمها خورده نه به تن گیاه ها و درخت ها. درخت ها جوانه نزده در سرمای بهاری! پژمرده شده اند و کلاغ است که قارقار می کند فقط. البته که باران نعمت است اما برای بعضی جاها و برخی کارهای کشاورزی الان شده نقمت! چند روز پیش که برای کاری به مغان سری زدم گلایه بود از سوی کشاورزان که این بارش  های این روزها بد است و دارد خراب می کند کارها را. کار خداست دیگر. مگر می شود گفت نباران! از قرار البته آتشفشان ایسلند باعث این بارش ها و تغییر دماهاست در این فصل والا فصل بهار و اردی بهشت باید بهشت باشد همه جا و هوا خوش باشد هر جا... بهر حال این هم از انشای امروز


ادامه مطلب
نگاشته در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ @  محمد باقر نباتی مقدم
لطفن از بازانتشار نوشته های این وبلاگ بدون ذکر منبع خودداری کنید| :